Alumni

Left the Group and Not Forgotten

 • Postdoctorate
  • Dr. Hongzhi Cao (Postdoc 2005-2010)
  • Dr. Jiansong Cheng (Postdoc 2007-2010)
  • Dr. Vinod K Tiwari (Postdoc 2006-2007)
  • Dr. Lehua Deng (Postdoc 2005-2006)
  • Dr. Hui Yu (Postdoc 2004-2005)
 • Ph.D.
  • Yangbing Li
  • Mengyang Xue
  • Dr. Hamed Malekan (Ph.D. 2013)
  • Dr. Alice Ngo (Ph.D. 2013)
  • Dr. Jingyao Qu (Ph.D. 2013)
  • Dr. Lei Zhang (Ph.D. 2013)
  • Dr. Li Ding (Ph.D. 2012)
  • Dr. Yi Chen (Ph.D. 2012)
  • Dr. Zahra Khedri (Ph.D. 2012)
  • Shengmao Mu
  • Kam Lau
  • Dr. Go Sugiarto (Ph.D. 2011)
  • Dr. Vireak Thon (Ph.D. 2011)
  • Dr. Saddam Muthana (Ph.D. 2009)
  • Dr. Shengshu Huang (Ph.D. 2008 Asymchem, Tianjing, China)
  • Dr. Harshal Chokawala (Ph.D. 2008 Postdoc. Douglas Clark’s lab, UC Berkeley)
 • Visiting Scholar
  • Baojun Shi (2014)
 • M.S.
  • Juan Guerrero (M.S. 2007)
  • Mingchi Sun (M.S. 2006)
  • Haojie (Stella) Zheng (M.S. 2006)
  • Rebekah L. Karpel (M.S. 2005)
 • Undergraduate Student
  • Timofey Kluchnik
  • Katherine Dong
  • Hui Yu (Michelle) Kuang
  • Dung Nguyen
  • Stephanie Hsiao
  • Linda Ly
  • Alex Siu
  • Dongyuan Wu
  • Pesach Perlin
  • Baoling Lei
  • Duy Ha
  • Helen Chiu
  • Van Nguyen
  • Pak Yan Kwan
  • Ching Wen Hsiao
  • Jonathan Chiang
  • Meghan Leon (Undergraduate student 2010 – 2011)
  • Jamie Lio (Undergraduate student 2009 – 2011)
  • Diem-Thuy Le
  • Hyejung (Annie) Sohn (Undergraduate student 2009 – 2011)
  • Liana Hie (Undergraduate student 2009 – 2011)
  • Huy Phan
  • Bao Tran (Undergraduate student 2009 – 2011)
  • Wan Ling Lio (Jamie) Choy
  • Sharlene Chin (Undergraduate student 2008 – 2010)
  • Denton Wang (Undergraduate student 2008 – 2010)
  • Erica Ho (Undergraduate student 2008 – 2009)
  • Ronald Huang (Undergraduate student 2008 – 2009)
  • Stephanie Vong (Undergraduate student 2008 – 2009)
  • Musleh Muthana (Undergraduate student 2008 – 2010)
  • Roland Ma (Undergraduate student 2007 – 2009)
  • Bryan Son (Undergraduate student 2006-2007)
  • Ryan Joseph [(Undergraduate student 2005-2007 (Enrolled in Ph.D. program in U. of Colorado)]
  • Ryan Henning [Undergraduate student 2005-2007 (one year NIH postgraduate training program)]
  • Ruhuan (Amy) Wu (Undergraduate student 01-12/2005)
  • Russell Yamamoto (Undergraduate student 2004-2005)
  • Hishen Dang (Undergraduate student 2004-2005)
  • Clipper Young (Undergraduate student 2004-2005)
  • Wesley Ryan [Undergraduate student 2004-2006 (UC Irvine Medical Scientist Training Program)]
  • Evelyn Chua (Undergraduate student 2004)
  • Jessica Lemen (Undergraduate student 2004)
  • Melinda Marlattt (Undergraduate student 2004)